خرید موزیک باکس tempo vola

جعبه موزیک چیست؟ چگونه کار میکند؟ چطور بوجود آمده؟

جعبه موزیک (Musical Box) از جمله ساز هایی است که در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی به وجود آمده است. این ابزار شنیدن موسیقی بدون احتیاج به نوازندگ...

ادامه مطلب